ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ระลอกใหม่, ทุก 300 บาท สามารถเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ได้
ระดมทุนได้
฿2,716,853
505 givers
รายละเอียดกิจกรรม
ภาพรวม (1 นาทีในการอ่าน)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 นั้นดูเหมือนว่าจะแพร่ระบาดอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่ำ เนื่องจากการที่พวกเขาไม่สามารถขาดรายได้จากการทำงานรายวันได้และต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการสัมผัสโรคโดยตรง
Covid Relief Bangkok จึงได้ดำเนินการจัดมอบ ชุดอุปกรณ์อนามัย (หน้ากาอนามัย, ชุดตรวจ ATKs, เจลล้างมือ ฯลฯ) และอาหาร ให้กับผู้คนที่จำเป็นต้องกักตัวที่บ้านเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่ำ
ทุก ๆ 300 บาท จะถูกนำไปช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ต่ำที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดอย่างหนักของ Covid-19 ได้ 1 ครอบครัว
—------------------------
ปัญหา
ชุมชนเปราะบางรายได้น้อยในกรุงเทพฯ นั้นประกอบด้วยครอบครัวที่มีรายได้น้อยจำเป็นต้องพึ่งพารายได้จากการทำงานรายวัน ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างหนักของ Covid-19 งานรายวัน เช่น พนักงานร้านอาหาร ช่างก่อสร้าง ขับรถ ที่ต้องไปพบเจอผู้คนจำนวนมากย่อมมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูงมากเป็นพิเศษ และเมื่อมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นหลายที่จึงสั่งหยุดทำงานชั่วคราวทำให้ลูกจ้างรายวันนั้นขาดรายได้
อีกทั้งยังมีเด็ก ๆ ที่ต้องอยู่บ้านเพราะโรงเรียนปิดและผู้สูงวัยอีกจำนวนมากที่เป็นโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบมากกว่าปกติทั้งยังไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้ตามปกติ
ภารกิจของ Covid Relief Bangkok
Covid Relief Bangkok ได้ดำเนินการจัดมอบถุงยังชีพ ที่ประกอบด้วยอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น รวมถึงเครื่องป้องกันต่าง ๆ ในสถานการณ์ Covid-19 (ข้าวสาร, อาหารกระป๋อง, นมผง, ผ้าอ้อม, ผ้าอนามัย, หน้ากากอนามัย, ชุดตรวจ ATKs และเจลล้างมือ) ให้กับผู้ที่มีรายได้ต่ำ, กลุ่มเสี่ยง , ชุมชนที่ไม่ได้จัดตั้ง และชุมชนแรงงานข้ามชาติ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ รวมไปถึงลดภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และลดความสูญเสียในกระบวนการรักษา
ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิสติ ร่วมกับมูลนิธิ Scholars of Susstenance และ Urban Studies Lab เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 พร้อมทั้งการสนับสนุนจาก Bangkok 1899 และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โครงการ Covid Relief Bangkok ได้ทำการแจกจ่ายอาหารไปมากกว่า 1 ล้านมื้อให้กับชุมชนเปราะบาง พร้อมกับช่วยสนับสนุนความตระหนักรู้ในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพ
การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคุณ
เงินทุกที่ได้รับจากการบริจาค ผ่านการซื้อ GiveCards หรือการบริจาคผ่านโครงการโดยตรง จะถูกนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้ออาหารและอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ติดเชื้อCovid-19 รวมไปถึงครอบครัวที่ขาดรายได้ในระหว่างที่พวกเขาต้องกักตัวอยู่ภายในบ้าน
ทุก ๆ 300 บาท จะถูกนำไปช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ต่ำที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดอย่างหนักของ Covid-19 ได้ 1 ครอบครัว
บัญชีธนาคาร
ธนาคาร: TTB
ชื่อบัญชี: มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการ SOCIALGIVER (Yuvabadhana Foundation for Socialgiver)
หมายเลขบัญชี 075-1-07978-1
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line: @Socialgiver
ขอสงวนสิทธิ์การออกใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสำหรับยอดบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
ข้อมูลเพิ่มเติม
www.facebook.com/groups/covidreliefbkk
ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 15 ก.ค. 2564
ยอดเงินบริจาคทั้งหมด 1,203,354 บาท
โครงการได้นำไปเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือแล้วทั้งหมด 700,000 บาท
ปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคน และดูเหมือนว่าในอนาคตสถานการณ์จะทวีความรุนแรงยิ่งกว่านี้อีกหลายเท่าตัว
ในขณะที่คนบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในจังหวัด กรุงเทพฯ สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ ด้วยการกักตัวอยู่บ้าน เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัส แต่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพ ฯ อีกจำนวนมาก กลับไม่มีโอกาสในการอยู่บ้านเพื่อปกป้องตัวเองได้เลย เนื่องด้วยอาชีพที่หาเช้ากินค่ำ จึงจำเป็นต้องออกไปทำงานเพื่อหารายได้มาจุนเจือสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจึงมีโอกาสในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวสูงมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหากเกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวก่อนหน้านี้ด้วยแล้วนั้น อาการจะยิ่งทวีความรุนแรง และได้รับผลกระทบมากกว่าคนปกติ
ผลกระทบในระยะสั้น: อัตราการแพร่ระบาดควรลดน้อยลง เพื่อลดภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และลดความสูญเสียในกระบวนการรักษา
ผลกระทบในระยะยาว: สถานการณ์เศรษฐกิจที่ย่ำแย่จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่รายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมทางการท่องเที่ยว ซึ่งขณะนี้ทุกอาชีพต่างได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหมด
Phase 3
การแจกจ่ายอาหาร – (ข้าว 5 kg ปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง) ให้กับกลุ่มเสี่ยง, ผู้มีรายได้น้อย, ชุมชนไม่ได้จัดตั้ง และชุมชนแรงงานข้ามชาติ
project image
เมื่อการระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้เริ่มต้นขึ้นในปีที่แล้วแบบกระทันหันนั้น ไม่มีใครได้มีโอกาสเตรียมตัวเพื่อรับมือกับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ การประกอบอาชีพ และเศรษฐกิจ การรวมตัวของกลุ่ม Covid Relief Bangkok จึงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการรวมตัวของมูลนิธิ ผู้ประกอบการ อาสาสมัครจากทั่วประเทศไทยและทั่วโลก โดยมีองค์กรหลักอย่าง มูลนิธิสติ (SATI Foundation) ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กขาดโอกาสในประเทศไทย, USL (Urban Studies Lab) ศูนย์วิจัยอิสระเกี่ยวกับชุมชนและเมือง ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริหารและจัดการข้อมูลความรู้ และบริการสังคม, Bangkok 1899 ศูนย์วัฒนธรรมและพลเมือง และสุดท้าย FREC ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชน ซึ่งภายในระยะเวลา 6 เดือน กลุ่ม Covid Relief Bangkok ได้ทำงานร่วมกับศูนย์อนามัยทั่วกรุงเทพ และสามารถแจกจ่ายอาหารให้กับชุมชนเปราะบางทั่วกรุงเทพ ไปมากกว่าล้านมื้อ พร้อมกับอุปกรณ์อนามัย (หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์ล้างมื้อ, สบู่) อีกด้วย
project image
และในเฟสที่ 2 กลุ่ม Covid Relief ได้เปลี่ยนจากการบริจาคสิ่งของมาเป็นการเพิ่มพูนทักษะ และการดูแลสุขภาพจิต พวกเราได้จัดกิจกรรมสอนการทำธุรกิจให้กับ 8 ชุมชนที่ได้รับคัดเลือก รวมไปถึงการช่วยเหลือด้านจิตวิทยา โดยเราจัดอบรมการดูแลสุขภาพจิตให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) มากกว่า 300 คนทั่วกรุงเทพ ซึ่งกลุ่ม Covid Relief ได้ทำการจัดอบรมสุขภาพจิตมาอย่างต่อเนื่อง
project image
จนกระทั่งวันนี้ เมื่อการระบาดรอบที่ 3 ได้เกิดขึ้น ผู้คนจำนวนมากกลับมาได้รับผลกระทบและต้องทนทุกข์จากการสูญเสียรายได้อย่างต่อเนื่องจากการว่างงานอีกครั้ง ทางกลุ่ม Covid Relief จึงเล็งเห็นถึงความความจำเป็นในการแจกจ่ายอาหารอีกครั้ง โดยจะเป็นการแจกจ่ายอาหารจำพวกข้าวสารและปลากระป๋อง เพื่อช่วยเหลือชุมชนเปราะบางรายได้น้อย, ชุมชนไม่ได้จัดตั้ง, ชุมชนแรงงานข้ามชาติ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในกรุงเทพ ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อจำกัดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และเพื่อให้ภารกิจนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลุล่วงไปได้ พวกเราต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากพวกท่านมา ณ ที่นี้
project image
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ Covid Relief Bangkok
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
ร่วมบริจาค
บัตรเครดิต
฿
หมายเลขบัตร
ชื่อผู้ถือบัตร
วันหมดอายุ
CVV

อีเมล


secured byomise logo