สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนสามารถระบายความเครียดหรือความรู้สึกเศร้าของตัวเองได้โดยไม่ต้องเกรงกลัว, ทุก 90 บาท สามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับอาสาสมัครหัวใจมีหูที่ผ่านการอบรมจากกรมสุขภาพจิตแล้วได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ระดมทุนได้
฿196,925
115 givers
รายละเอียดกิจกรรม
สรุปภาพรวม (2 นาทีในการอ่าน)
มีคนจำนวนมากที่ยังไม่ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องปัญหาทางสุขภาพจิต เพราะมองว่าปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญ และในขณะเดียวกัน สำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทางสุขจิต ก็ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ ด้าน
Sati App จึงได้เข้ามาช่วยเหลือให้การเข้าถึงการรักษาทางสุขภาพเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ด้วยการบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย และเชื่อมโยงผู้ใช้งานเข้ากับอาสาสมัครผู้ฟังของแอพพลิเคชั่น Sati App เพื่อสนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพจิต
เงินบริจาคทุก ๆ 90 บาท จะถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินการของแพลตฟอร์มเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและดูแลสุขภาพจิตให้กับผู้ที่มีปัญหาหรือต้องการการรับฟัง
—--------------------------
ปัญหา
มีคนจำนวนมากที่ประสบกับปัญหาทางสุขภาพจิตและไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม เพราะปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนั้นถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญและถูกตีตราไว้อย่างกว้างขวางตามปัจจัยทางสังคมหรือวัฒนธรรมที่ซับซ้อน จนเกิดผลการสำรวจขึ้นมาและได้พบว่า ในประเทศไทยทุกๆ 10 นาที จะมีคน 1 คนที่พยายามฆ่าตัวตาย (WHO 2021) และในขณะเดียวกัน สำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพจิตก็ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ ด้านและค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนอาจมากกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลถึง 400%
ภารกิจของ Sati App
Sati App ต้องการที่จะทำให้การดูแลสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านค่าใช้จ่าย ผ่านทางแอพพลิเคชั่นมือถือของ Sati App ด้วยความคาดหวังที่ช่วยลดทอนปัญหาทางด้านสุขภาพจิตให้กับทุกคนได้ผ่านระบบความช่วยเหลือของแอพลพลิเคชั่น
Sati App ได้มีการเปิดตัวในปี 2564 และได้เชื่อมโยงทั้งผู้ใช้งานเข้ากับอาสาสมัครผู้ฟังของแอปพลิเคชันจนเกิดผลลัพธ์ที่พึงพอใจขึ้นมากว่า 4,462 ครั้ง
การสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยคุณ
จำนวนเงินทุกบาทที่ได้รับจากการบริจาค ผ่านการซื้อ GiveCards หรือการบริจาคผ่านโครงการโดยตรง จะถูกนำไปช่วยเหลือแพลตฟอร์มเพื่อทำการช่วยเหลือผู้้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ที่ ณ ขณะนี้เรามีเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิตเพียงแค่ 1 คน ต่อ 250,000 คนในประไทย และช่วยเหลือ Sati App ขับเคลื่อนในเรื่องของการทำให้การดูแลสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมไปถึงเข้าถึงคนที่ปัญหาทางสุขภาพจิตที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นอีกด้วย
ทุก ๆ 90 บาท จะถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินการของแพลตฟอร์มเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและดูแลสุขภาพจิตให้กับผู้ที่มีปัญหาหรือต้องการการรับฟัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.satiapp.co/th/
https://www.facebook.com/mindfulsati
คุณกำลังสนับสนุนโครงการ Sati App
เป็นผู้ให้ร่วมกับsocialgiver logo
ร่วมบริจาค
บัตรเครดิต
฿
หมายเลขบัตร
ชื่อผู้ถือบัตร
วันหมดอายุ
CVV

อีเมล


secured byomise logo